Strony informacyjne

§1.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oferty świadczonej przez firmę CEFIDG.
CEFiDG jest komercyjnym, internetowym katalogiem przedsiębiorców. Za dodanie firmy do naszego katalogu na stronie www.cefidg.eu jest pobierana opłata w wysokości 168 zł. Każdy, kto uiści opłatę, akceptuje niniejszy regulamin, jak również jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych na naszej stronie internetowej w celu reklamy oferty własnej firmy.

§2.

Każdy przedsiębiorca ma możliwość zalogowania się i założenia indywidualnego profilu swojej firmy, lub działalności na naszej stronie internetowej www.cefidg.eu przez co uzyskuje możliwość reklamy swojej firmy, do szerokiego grona przedsiębiorców i osób zainteresowanych. Jeśli z jakiś powodów kontrahent nie założy profilu na naszej stronie internetowej, my zobowiązujemy się do wprowadzenia danych jego firmy na naszą stronę. Wprowadzamy dane takie jak nazwa firmy, adres, nip, regon, adres email. Przedsiębiorca, którego dane zostały umieszczone w CEFiDG ma prawo do wglądu, modyfikacji i usuwania swoich danych w dowolnym momencie. Kontakt biuro@cefidg.eu

§3.

W przypadku, gdy opłata rejestracyjna została dokonana omyłkowo, każdy w terminie do siedmiu dni od jej zaksięgowania na naszym koncie ma prawo złożenia reklamacji i ubiegania się o jej zwrot. Aby reklamacja została rozpatrzona pozytywnie, należy wysłać maila z prośbą o zwrot opłaty rejestracyjnej w powyższym terminie na adres: biuro@cefidg.eu Treść maila powinna zawierać NIP, datę uiszczenia opłaty, numer konta na które została wpłacona opłata, oraz numer konta na które ma zostać przelany zwrot. Wszystkie reklamacje zgłaszane po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.

§4.

Do nowo powstałych firm i działalności gospodarczych wysyłamy broszurę informacyjno – reklamową wraz z blankietem wpłaty, w której informujemy o naszej ofercie, w broszurze jest zawarta treść o akceptacji niniejszego regulaminu który następuje po uiszczeniu opłaty. Opłata jest jednorazowa i konieczna, aby dane podmiotów gospodarczych korzystających z naszej oferty zostały dodane na naszej stronie internetowej.

§5.

Wpis do katalogu, oraz rejestracja na stronie internetowej jest na czas nieokreślony, a opłata za tę usługę jest jednorazowa.

§6.

Dane firmy umieszczone na stronie www.cefidg.eu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, oraz innych podmiotów zarejestrowanych w CEFiDG

§7.

Korzyści wynikające z wpisu do CEFiGD są opisane w zakładce ‘O NAS’.

§8.

Podmioty które wyraziły chęć uczestnictwa w rejestrze poprzez dokonanie wpłaty zanim jeszcze powstał serwis internetowy, są zwolnione z opłaty rejestracyjnej na stronie www.cefidg.eu